Lietošanas noteikumi

1. Vispārējie noteikumi:

1.1. Interneta veikala (turpmāk "e-veikala") "Kvikis.lv" preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk "Noteikumi") ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus. Preču iegādes un apmaksas veidi un nosacījumi. Preču piegādes un atgriešanas kārtība. Katras puses un otras puses atbildība par preču iegādi – pārdošanu "Kvikis.lv" veikala saistītie noteikumi.

1.2. Iegādājoties preces "Kvikis.lv" e-veikalā, pircējs piekrīt šīm Noteikumiem.

1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt, koriģēt vai papildināt Noteikumus, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības.

1.4. E-veikalā preces var iegādāties šādas personas:

1.4.1. Aktīvas fiziskas personas (t.i. personas, kuru tiesības nav ierobežotas ar tiesas rīkojumu).

1.4.2. Nepilngadīgas fiziskas personas (t.i., personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kurām ir vecāku, adoptētāju vai citu pilnvaroto personu piekrišana, izņemot gadījumus, kad nepilngadīgais rīkojas ar saviem saņemtajiem ienākumiem – darba samaksu).

1.4.3. Juridiskas personas.

1.4.4. Pilnvarotas personas (t.i. iepriekš minēto personu pilnvarotas personas).

1.5. Pircējs, apstiprinot šos Noteikumus, garantē, ka, pamatojoties uz Noteikumu 1.4. punktu, tam ir tiesības iegādāties preces "Kvikis.lv" e-veikalā.

1.6. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs nosūtījis e-pastu pēc preču groza noformēšanas veikalā, piegādes adreses (savu vai trešo personu) norādīšanas, apmaksas veida izvēles un iepazīšanās ar šiem Noteikumiem, spiežot pogu "Maksāt", un tas ir spēkā līdz preču piegādes pilnai izpildei. Ja vien Pircējs nepiekrīt visiem vai noteiktai šo Noteikumu daļai vai nav ar tiem pilnībā iepazinies, Pircējs nedrīkst veikt pasūtījumu.


2. Personas datu aizsardzība:

2.1. Veikt preču pasūtīšanu e-veikalā "Kvikis.lv" Pircējs var:

2.1.1. reģistrējoties šajā e-veikalā, ievadot savu reģistrācijas vārdu vai elektroniskā pasta adresi (turpmāk "e-pasts") un paroli.

2.1.2. var iegādāties bez reģistrācijas, aizpildot visus apmaksai un piegādei nepieciešamos datus.

2.2. Pircējam, pasūtot vēlamās preces, attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos jānorāda savi personas dati, kas nepieciešami pasūtījuma pareizai izpildei: vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese, ja tā ir juridiska persona, tad jānorāda uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma kods, PVN kods (ja tāds ir).

2.3. Apstiprinot šos noteikumus, pircējs piekrīt, ka 2.2. punktā minētie personas dati tiktu apstrādāti preču un pakalpojumu e-veikalā "Kvikis.lv", Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos, un piekrīt, ka viņa personas dati – vārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiktu izpausta Pārdevēja partneriem (datu apstrādātājiem), kuri nodrošina preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus.

2.4. Pircējs, piekrītot, ka viņa personas dati tiek apstrādāti Pārdevēja preču un pakalpojumu e-veikalā, arī piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru tiks nosūtītas informatīvas ziņas, kas nepieciešamas preču pasūtījuma izpildei.

2.5. Ja Pircējs nepiekrīt šajā Noteikumu sadaļā norādītajiem Fizisko personu datu aizsardzības noteikumiem, šajā gadījumā Pircējam nav tiesību izmantot e-veikala "Kvikis.lv" sniegtos pakalpojumus un preces.

3. Pircēja pienākumi:

3.1. Pircējam ir jāmaksā par izvēlētajām precēm un jāpieņem tās paredzētajā piegādes veidā.

3.2. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām sava konta datus. Ja vien Pircēja dati nav nejauši saņēmušas trešās personas, šajā gadījumā Pircējam ir jāinformē e-veikala personas, kas administrē veikalu "Kvikis.lv" mājaslapā norādītajos kontaktos.

3.3. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sava konta pārvaldību, izmantojot e-veikalā un tajā norādītajiem pareizajiem vai nepareizajiem datiem.

3.4. Iegādājoties preces šajā e-veikalā, pircējs veikalā jāievēro noteiktā kārtība un noteikumi, nepārkāpjot Lietuvas Republikas likumus.

3.5. Ja Pircējam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, viņš preces atdod (ja tās ir iespējams atdot) ar savu transportu vai apmaksā atdošanas izdevumus.

4. Pircēja tiesības:

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pakalpojumus šajā e-veikalā, ievērojot noteikumus un nepārkāpjot Lietuvas Republikas likumus.

4.2. Pircējam ir tiesības lauzt pirkuma-pārdošanas līgumu un atdot preci ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Pirms aizpildīta Preču atdošanas akta iesniegšanas, kurā jānorāda preces atdošanas iemesls, pasūtījuma numurs un kontaktinformācija. Informāciju nodot uz norādīto e-pastu vietnē.

4.3. Pircēja tiesības, kas noteiktas 4.2. punktā, Pircējs to var izmantot tikai tad, ja precei nav bojājumu, nav mainījies to izskats, tās nav lietotas, un nav bojāts iepakojums.

5. Pārdevēja pienākumi:

5.1. Pārdevējs apņemas radīt piemērotus pircēja iepirkšanās apstākļus e-veikalā. Jautājumu gadījumā, kādas darbības neveikšanas gadījumā informāciju vēlams nodot administratīvajām personām e-veikala mājaslapā norādītajiem kontaktiem.

5.2. Pārdevējs apņemas cienīt un aizsargāt Pircēja e-veikalā personīgo informāciju, kas norādīta veikala "Kvikis.lv" formā un nenodot to trešajām personām, izņemot gadījumus, kad Pārdevējam tā ir jāsniedz pakomātiem, lai tie varētu piegādāt preces.

5.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātās preces Pircēja pieprasītajā veidā un apņemas par tām samaksāt.

5.4. Gadījumā, ja Pārdevējs nevar piegādāt Pircējam vēlamo preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam līdzīgu preci vai piešķirt atlaidi citai precei.

6. Pārdevēja tiesības:

6.1. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt e-veikala darbību bez brīdinājuma pircējiem/klientiem. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies darbības pārtraukšanas dēļ. Ja pircējs veic preču pasūtījumu, tad, kad darbība ir apturēta vai jau ir pārtraukta, nauda tiks atdota pircējam/klientam personīgajā bankas kontā.

6.2. Pārdevējs patur tiesības ierobežot e-veikala klienta anketas, kuri veic nelikumīgas darbības, kaitējot veikala darbībai vai nepilda savas pienākumus.

6.3. Pārdevējs patur tiesības anulēt pircēja/klienta pasūtījumu, ja prece nav apmaksāta 1 (vienas) dienas laikā.

6.4. Pārdevējs patur tiesības mainīt e-veikala dizainu, struktūru utt.

6.5. Ja iegādātā prece neatbild kvalitātes prasībām, pārdevējs apņemas aizstāt neatbilstošas ​​kvalitātes preci pret piemērotas kvalitātes preci, attiecīgi samazināt preces cenu vai atdot par preci samaksāto naudu 7 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.

6.5.1. Ja Pircējs izmanto tiesības (6.5.punkts) saņemt par iegādāto preci samaksāto naudu, viņam:

6.5.1.1. Ja prece saņemta bojātā iepakojumā, tā ir jānofotogrāfē, kur skaidri redzams bojātais iepakojums un prece, kas nav izņemta no iepakojuma.

6.5.1.2. Ja iepakojums nav bojāts, bet prece iepakojuma iekšpusē ir bojāta, tā ir jānofotogrāfē, kur ir skaidri redzami preces defekti.

6.5.1.3. Atdot preci Pārdevējam kopā ar vizuālo materiālu (pēc saskaņošanas ar Pārdevēju).

6.6. Pārdevējam nav pienākuma atdot par piegādi samaksāto naudas summu, ko samaksājis pircējs.

7. Preču piegāde:

7.1. Preču piegāde visā Lietuvā ir jāapmaksā. Piegādes cena ir atkarīga no izvēlētā piegādes veida.

7.2. Preču piegāde tiek veikta visos veidos, kas ir publicēti e-veikalā "Kvikis.lv".

7.3. Preces piegādā Pārdevējs patstāvīgi vai ar "Kvikis.lv" e-veikalā norādītajiem veidiem noteiktajā termiņā, no preču apmaksas saņemšanas.

7.4. Pēc preču sūtījuma saņemšanas Pircējam kopā ar pārvadātāju ir jāpārbauda, ​​vai sūtījuma stāvoklis nav bojāts. Ja preču sūtījums ir bojāts, Pircējam tas jāatzīmē preču nodošanas-pieņemšanas dokumentā. Pēc preču saņemšanas un preču nodošanas-pieņemšanas dokumenta parakstīšanas bez komentāriem tiek apstiprināts, ka preču sūtījums nav bijis bojāts un piegādāts.

8. Preču atdošana:

8.1. Ja pircējs vēlas lauzt pirkuma/pārdošanas līgumu, viņam jāsazinās ar administrāciju pa e-pastu, kas norādīts e-veikala "Kvikis.lv" mājaslapā.

8.2. Nepiemērotās preces iespējams atdot 7 kalendāro dienu laikā no pirkšanas/pārdošanas darījuma noslēgšanas brīža.

8.3. Atdošanas process:

8.3.1. Pēc sazināšanās ar e-veikala "Kvikis.lv" administrāciju, Jums tiks nosūtīta preces atdošanas veidlapa, kura būs jāaizpilda un jānosūta skenētā (vai nofotografētā) veidā pa e-pastu, un oriģinālu jāpievieno nepareizajām precēm.

8.3.2. Nauda par preci tiks atdota pēc uzņēmuma radušos zaudējumu (sūtīšanas izmaksas, bankas pārskaitījuma maksas) atskaitīšanas 7 darba dienu laikā no e-pasta nosūtīšanas brīža, kad e-veikala administrācija saņems nepareizās preces un preces atbildīs 4.3.punktam.

8.3.3. Pircējs/klients apmaksā preču nosūtīšanu Pārdevējam (t.i. "Kvikis.lv").


9. Citi noteikumi:

9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto informāciju. Pēc pasūtījuma veikšanas, nepareizu vai kļūdainu datu norādīšanas nepieciešams pēc iespējas ātrāk sazināties ar e-veikala "Kvikis.lv" administrāciju, izmantojot mājaslapā norādītos kontaktus.

9.2. Par pirkuma/pārdošanas līgumu, kas noslēgts, izmantojot e-veikalu Kvikis.lv, par pārkāpumiem puses ir atbildīgas atbilstoši valstij (kurā noslēgts pirkuma/pārdošanas līgums) saskaņā ar spēkā esošajām juridiskajām procedūrām.

9.3. Pārdevējs nav atbildīgs par precēm, kuru krāsa vai sastāvdaļas neatbilst e-veikalā video materiāliem:

9.3.1. zemas kvalitātes attēls, ko nevar pareizi pārraidīt no pircēja datora, mobilā tālruņa vai planšetdatora ekrāna.

9.3.2. preču fotogrāfijas var neatbilst faktiskajam preces izskatam, jo ​​ražotājs ir mainījis dizainu, bet preces funkcijas joprojām ir tādas pašas un atbilst preces aprakstam.

9.4. Jebkuri pārpratumi starp Pārdevēju un Pircēju saistībā ar šiem noteikumiem ir jāapspriež sarunas laikā.


 • Konkurētspējīga cena
  viena no zemākajām cenām tirgū
 • Droša norēķināšanās
  droši un ātri norēķinieties par pasūtījumiem
 • Pirkt bez reģistrācijas
  preču iegādei reģistrācija nav nepieciešama
 • Ātra piegāde
  mēs piegādājam preces ļoti ātri
 • Laimīgi klienti
  mūsu klienti ir apmierināti ar pakalpojumu un produktu kvalitāti